+47 948 30 009 post@e18varebil.com

ADR kjøretøy

ADR ombygging av kjøretøy for sprengstoff. Ombygning inneholder alltid de komponenter og type ombygging som kreves i henhold til «Forskrift om landtransport av farlig gods» for kjøretøy type EX/II  som kan anvendes til f.eks frakt av sprengstoff Bilene leveres med deler, arbeide og godkjenning hos biltilsyn. Bilene må registreres først, eller parallelt. Ombygging av kassebil for transport av sprengstoff etc. Såkalt  ADR godkjenning. (Kassebil 7-15 m3) Ombyggingen inneholder: Ombygging av skillevegg, montere utvendig skilting, 6 og 2 kg brannslukker. Ombygging el system, ekstra refleksvest, ekstra varsel trekant, stoppe klosser. Bilen kan  ikke leveres med parkeringsvarmer   Pris inklusiv deler- arbeid -og godkjent hos biltilsyn
Kassebil 18.500,- eksl. mva
Ombygging  av planbil 22.000,- eksl. mva
  Prisene kan variere noe på bil modell/type skillevegg etc..   Mercedes Vito: Her må skilleveggen skiftes i tillegg til ombygging beskrevet over. Pris for komplett løsning er 32.000,-